کیفوز

کیفوز

کیفوز یا قوز پشت یکی از ناهنجاری های شایع ستون فقرات است که به دلیل وجود قوس بیش از حد…
بیش تر بخوانید
فهرست